Οδηγίες Χρήσης:

Στην αίτηση Συνδρομής θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής:


1. To πακέτο με τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

2. Τα στοιχεία σας.

3. Την διεύθυνσή σας.

4. Υπογραφή στην 1η & 3η σελίδα καθώς και στην τελευταία σελίδα των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.ΕΠIΛΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ HCN:


1. Κατέβασε “
download
” το PDF αρχείο “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ”.

2. Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης, ηλεκτρονική υπογραφή σας και αποστολή με e-mail στο office@hcn.gr

3. Εκτύπωση της αίτησης, συμπλήρωση της αίτησης και αποστολή με φαξ στο 2313 250 000.

4. Εκτύπωση της αίτησης, συμπλήρωση της αίτησης, σκανάρισμα και αποστολή με e-mail στο office@hcn.grΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.


Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας (εμπρός-πισω) και αποστολή με φαξ στο 2313 250 000.

Φωτοτυπία της Α.Τ, σκανάρισμα και αποστολή με e-mail στο office@hcn.gr

Φωτογραφία με το smartphone σας (εμπρός-πίσω) της Α.Τ και αποστολή με e-mail στο office@hcn.gr