Μπες με τρελές ταχύτητες στο Internet.
Στην HCN όταν λέμε 20 Mbps εννοούμε ακριβώς 20 Mbps και όχι έως 20 Mbps!

Με την οπτική ίνα παίρνετε ακριβώς την ταχύτητα που επιλέγετε και όχι περίπου ή έως αυτήν. Οι διακυμάνσεις είναι πολύ ελαφρές και μόνο σε ώρες αιχμής.

Το καλώδιο internet, γνωστό και ως cable, είναι ένα είδος παροχής ευρυζωνικού internet με ταχύτητες που μπορούν να φθάσουν πάνω από τα 120Mbps!
* Η χρέωση κλήσεων προς το δίκτυο της HCN είναι μηδενική.
* Χρέωση προς σταθερά άλλων παρόχων: 0,045 €/min. Χρέωση προς κινητά: 0,090 €/min.
* Το τέλος εγκατάστασης / ενεργοποίησης ανέρχεται στα 40 Ευρώ.