Τι είναι η οπτική ίνα; Σε τί διαφέρει το δίκτυο της HCN;
Οι οπτικές ίνες είναι το πιο σύγχρονο είδος καλωδίωσης που υπάρχει σήμερα. Φανταστείτε μια πολύ λεπτή κλωστή, μια ίνα, κατασκευασμένη από κράμα σιλικόνης, που μεταφέρει πληροφορίες σε μορφή φωτός.

Η οπτική ίνα μεταφέρει φως. Και όταν το φως αντανακλάται εξ’ ολοκλήρου στο κλειστό εσωτερικό περιβάλλον της ίνας, μπορεί να ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να μειωθεί η έντασή του. Αυτό δίνει εξαιρετικά υψηλή ποιότητα ψηφιακού σήματος με εκπληκτική σταθερότητα.

Η σύνδεση με οπτικές ίνες επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση της γραμμής από πολλαπλούς χρήστες, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ταχύτητα. Έτσι, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα όλες τις εργασίες σας, χωρίς να δεσμεύονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας που θέλουν να ψυχαγωγηθούν, να κατεβάσουν ταινίες, να παίξουν παιχνίδια on line ενώ εσείς σερφάρετε, χωρίς αναμονές ή διακοπές.
Από την πρώτη στιγμή που δηλώνετε την επιθυμία να γίνετε πελάτης της HCN, ειδικό συνεργείο με εξειδικευμένο προσωπικό έρχεται και ανοίγει το δρόμο έως το κτίριό σας, προκειμένου να περάσει τις οπτικές ίνες.

Η HCN διαχειρίζεται το πρώτο και μοναδικό δίκτυο οπτικών ινών που φτάνει έως το κτίριό σας, χωρίς να παρεμβάλλεται κανένα άλλο παραδοσιακό δίκτυο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Ως αποτέλεσμα, ο τελικός καταναλωτής δε χάνει ταχύτητα ούτε στο Internet, ούτε στην τηλεόραση, μιας και οι οπτικές ίνες δε σταματούν σε κάποιο κόμβο για να μεταφερθούν με απλά καλώδια, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούν άλλες εταιρίες, αλλά γίνεται απ’ ευθείας η σύνδεση των οπτικών ινών στο χώρο του.