Μπες στον κόσμο της επικοινωνίας με ξεκάθαρο τιμολόγιο χωρίς κρυφές χρεώσεις
Η HCN έχει τη δυνατότητα παροχής και υπηρεσιών τηλεφωνίας στους τελικούς καταναλωτές. Η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ των συνδρομητών της HCN έχει ΜΗΔΕΝΙΚΗ χρέωση.

Οι κλήσεις προς συνδρομητές άλλων παρόχων προσφέρονται με χαμηλή χρονοχρέωση καθώς και με πακέτα ομιλίας προς σταθερά και κινητά που συμφέρουν ακόμα περισσότερο.
* Η χρέωση κλήσεων προς το δίκτυο της HCN είναι μηδενική.
* Χρέωση προς σταθερά άλλων παρόχων: 0,045 €/min. Χρέωση προς κινητά: 0,090 €/min.
* Το τέλος εγκατάστασης / ενεργοποίησης ανέρχεται στα 40 Ευρώ.