Τώρα οι επαγγελµατίες τα έχουν «400»
και επιλέγουν HCN!
Επιπλέον υπηρεσίες που µπορεί
να προσφέρει η HCN στους πελάτες της:
Η HCN µπορεί να προσφέρει τις πιο προσοδοφόρες λύσεις και στους επαγγελµατίες. Αναλόγως πόσο θέλετε και έχετε ανάγκη να «τρέχει» το Internet της επιχείρησής σας, η HCN µπορεί να προσαρµόσει τις ταχύτητες στις ανάγκες σας, που µπορούν να καλύψουν έως και 400 Mbps.

Κλείνοντας ένα ραντεβού µε το εξειδικευµένο συνεργείο της HCN και µιλώντας µε τους ειδικούς, η HCN έχει την ευελιξία να εξετάσει τις επιθυµίες και τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά και να προτείνει διαφορετικές και οικονοµικές λύσεις που θα καλύψουν κάθε επαγγελµατική απαίτηση.

Είναι σηµαντικό, επίσης, ότι σε κάθε αναβάθµιση ή αλλαγή που θα προκύπτει στη συνέχεια, η επιχείρησή σας δε θα επιβαρύνεται οικονοµικά, μιας και η HCN στηρίζει τους επαγγελµατίες και βρίσκεται δίπλα τους όλο το 24ωρο µε συνεχή παρακολούθηση.
  • Δυνατότητα επιλογής προσαρμοσμένου (custom) πακέτου ανάλογα με τις ανάγκες σας

  • Αποκλειστική σύνδεση και εγγυηµένες ταχύτητες πρόσβασης µέχρι 120mbps

  • Εύκολη και γρήγορη αναβάθµιση ταχύτητας.

  • Δυνατότητα εφεδρικής σύνδεσης στην περίπτωση που κάποιος επιθυµεί ακόµη υψηλότερη εγγυηµένη διαθεσιµότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία µε το Internet.

  • Παροχή στατικών IP διευθύνσεων.

  • Διασφάλιση επιπέδου ποιότητας.

  • Σταθερό µηνιαίο πάγιο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα µε την ταχύτητα, το είδος πρόσβασης και το επίπεδο διαθεσιµότητας.

* Η χρέωση κλήσεων προς το δίκτυο της HCN είναι μηδενική.
* Χρέωση προς σταθερά άλλων παρόχων: 0,045 €/min. Χρέωση προς κινητά: 0,090 €/min.
* Το τέλος εγκατάστασης / ενεργοποίησης ανέρχεται στα 40 Ευρώ.
Ξεχάστε τα 12μηνα συμβόλαια!

Το συμβόλαιο με την HCN είναι μηνιαίο και ανανεώνεται όποτε εσείς επιλέξετε. Τεχνολογία με ευελιξία και όχι δεσμεύσεις!