Μπες σε μια οικονομική τροχιά χωρίς δεσμεύσεις!


Στην HCN όταν λέμε χωρίς καμία δέσμευση το εννοούμε! Συγκεκριμένα, στην HCN δεν έχετε 12μηνη σύμβαση, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες παραδοσιακές εταιρίες τηλεπικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν θελήσετε να διακόψετε την σύνδεσή σας δεν θα πληρώσετε κάποια ρήτρα.

Στην HCN μπορείτε να κάνετε αλλαγή πακέτου, αναβάθμιση ή παύση αυτού για οποιοδήποτε λόγο, απλώς με ένα τηλεφώνημα. Συγκεκριμένα, σε περιόδους που θεωρούνται «νεκρές», όπως το καλοκαίρι, που δε θα χρησιμοποιείτε το Internet ή την τηλεόραση, μπορείτε να διακόψετε ή να περάσετε σε οικονομικότερο πακέτο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, με μια τηλεφωνική ενημέρωση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει εάν θελήσετε να αναβαθμίσετε το πακέτο σας.

* Η χρέωση κλήσεων προς το δίκτυο της HCN είναι μηδενική.
* Χρέωση προς σταθερά άλλων παρόχων: 0,045 €/min. Χρέωση προς κινητά: 0,090 €/min.
* Το τέλος εγκατάστασης / ενεργοποίησης ανέρχεται στα 40 Ευρώ.