ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

H HCN παρέχει αναλογική, ψηφιακή και δορυφορική καλωδιακή τηλεόραση, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κάποιου είδους κεραίας.

Ανεξάρτητα από το παρεχόμενο bandwidth το οποίο προορίζεται για χρήση του διαδικτύου, μέσω του ομοαξονικού καλωδίου που φτάνει σπίτι σας, μπορούν να μεταφερθούν περισσότερα από 100 τηλεοπτικά κανάλια. Εξαρτάται απο τον τύπο και την τεχνολογία που υποστηρίζει η τηλεόραση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τους τεχνικούς μας Δορυφορική τηλεόραση χωρίς δορυφορικά "πιάτα" και αποκωδικοποιητές. Μόνο με ένα καλώδιο!

  • DVB CHANNELS, FREQUENCY, MODULATION
  • VB-T CHANNELS FREQUENCY
  • ANALOG CHANNELS FREQUENCY
  • 458MHz, QAM256, 6900
  • 498MHz
  • 112.25MHz
  • 570MHz, QAM256, 6900
  • 506MHz
  • 133.25MHz
  • 602MHz, QAM256, 6900
  • 514MHz
  • 140.25MHz
  • 618MHz, QAM256, 6900
  • 522MHz
  • 147.25MHz
  • 634MHz, QAM256, 6900
  • 530MHz
  • 168.25MHz
  • 650MHz, QAM256, 6900
  • 538MHz
  • 175.25MHz
  • 666MHz, QAM256, 6900
  • 554MHz
  • 182.25MHz
  • 682MHz, QAM256, 6900
  • 578MHz
  • 189.25MHz
  • 690MHz, QAM256, 6900
  • 586MHz
  • 196.25MHz
  • 698MHz, QAM256, 6900
  • 706MHz
  • 203.25MHz
  • 714MHz, QAM256, 6900
  • 754MHz
  • 210.25MHz
  • 730MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 224.25MHz
  • 746MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 231.25MHz
  • 762MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 238.25MHz
  • 770MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 252.25MHz
  • 802MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 266.25MHz
  • 810MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 287.25MHz
  • 826MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 294.25MHz
  • 834MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 783.25MHz
  • 842MHz, QAM256, 6900
  • -
  • 791.25MHz
  • 850MHz, QAM256, 6900
  • -
  • -
  • 858MHz, QAM256, 6900
  • -
  • -